Atliekų tvarkymas

Atliekų tvarkymas yra labai svarbi vartojimo dalis. Nerūšiuojamos ir netinkamai tvarkomos bei neperdirbamos atliekos gali turėti didelę žalą ne tik gamtai, bet ir žmonių sveikatai bei aplinkai. Perdirbant atliekas, rūšiuojant jas, žaliavos yra naudojamos pakartotinai, taip tausojant gamtą bei aplinką, tad yra labai svarbu nebenaudojamas elektros bei elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, pakuočių atliekas rūšiuoti […]