Kaip suprogramuoti BFT mitto pultelį turint priėjimą prie valdymo bloko?

Valdymo bloko greitas programavimas

foto 0

„OK“ mygtukas naudojamas: ekrano įjungimui, operacijų patvirtinimui.

„+“ mygtukas naudojamas: meniu navigacijoje slinkti į viršų.

„-„ mygtukas naudojamas: meniu navigacijoje slinkti į apačią.

„+“ ir „-„ spaudžiami kartu: grįžti į pradinį meniu lygį, programos išjungimui.

 

Siųstuvo pridėjimas prie imtuvo:

1. Įjunkite ekraną, du kartus paspausdami mygtuką „OK“.

2. Slinkite žemyn (su mygtuku „-„), kol meniu rasite „Radio“ ir paspauskite „OK“.

3. Ekrane pasirodys užrašas „Add start“, paspauskite „OK“.

4. Ekrane pasirodys „Hidden button“ , paspauskite paslėptą mygtuką ant siųstuvo. (Naujame Mitto

modelyje paspauskite du viršutinius mygtukus vienu metu)
mitto

5. Ekrane pasirodys „Desired button“, paspauskite norimą mygtuką, kuriio atsidarinėtų vartai.

6. Ekrane pasirodys „Add start“ , kartokite procedūrą nuo 3 punkto, jei norite pridėti daugiau siųstuvų.

7. Išjunkite ekranėlį, paspausdami „+“ ir „-„ mygtukus vienu metu du kartus.